המוצרים בדף הינם מוצרים מעודפים ותצוגות ומלאי המוצרים הקיים הינו דינמי ומשתנה מרגע לרגע ,אספקת המוצרים הינה בכפוף למלאי הקיים בעת ביצוע ההזמנה והלקוח יקבל .אישור הזמנה רשמי למייל לאחר בדיקת המלאי הזמין למכירה